Stefnumörkun um safnastarf samþykkt af mennta- og menningarmálaráðherra

Safnaráði er sönn ánægja að tilkynna að Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra hefur samþykkt tillögu ráðsinsStefnumörkun um safnastarf sem unnin var í samstarfi safnaráðs og höfuðsafnanna þriggja, Listasafns Íslands, Náttúruminjasafns Íslands og Þjóðminjasafns Íslands. Samkvæmt safnalögum nr. 141/2011 er eitt hlutverk safnaráðs að vinna að stefnumörkun um safnastarf í samvinnu við höfuðsöfn sem send er ráðherra til samþykktar.

Öll sem að stefnumörkuninni komu eiga þakkir skildar fyrir sitt framlag, en hún var unnin í góðri samvinnu við safnstjóra og fleira starfsfólk viðurkenndra safna og ríkissafna, sem og aðra hagaðila. Stefnumörkunin var unnin undir verkstjórn Sjá ehf.

Leiðarljós Stefnumörkunar um safnastarf eru:

 • Það er sameiginleg ábyrgð samfélagsins að vernda menningar- og náttúruarf landsins, stuðla aðfaglegri umgengni og tryggja jafnt aðgengi að arfinum.
 • Söfn taka virkan þátt í samfélagslegri umræðu, þau taka af skarið og skapa samtal um samfélagslegamikilvæg mál. Sterk tengsl safna, safnkosts og samfélags fela í sér drifkraft og verðmætasköpun.
 • Söfn hafa mikilvæga stöðu þegar kemur að fræðslu, skilningi og vitund um menningar- og náttúruarfinn. Þar gegnir mannauður safna lykilhlutverki.
 • Söfn eiga í öflugu samstarfi sín á milli og við fjölbreytta aðila, bæði innanlands og utan.
 • Söfn varðveita frumheimildir um menningu, sögu og náttúru landsins og veita aðgang að þeim tilframdráttar í rannsóknum, fyrir þekkingaröflun og til ánægju.
 • Söfn eru samfélagslega ábyrg, þau huga að sjálfbærni á öllum sviðum safnastarfs og eru vettvangurnýsköpunar.
 • Söfn starfa eftir siðareglum ICOM, alþjóðaráðs safna

Við gerð stefnumörkunarinnar fór fram ítarleg gagnaöflun og greiningarvinna en við stefnumótunina var horft til innri vinnu og gagna, lagasetninga sem og sambærilegra stefna hjá öðrum innlendum og erlendum menningarstofnunum. Stefnumörkun um safnastarf mun nýtast safnageiranum, ráðuneytum, stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga, safnaráði, höfuðsöfnum og öllum söfnum, bæði viðurkenndum sem og annarri safnastarfsemi en síðast en ekki síst eigendum safna.

Safnaráð vill þakka öllum þeim fjölmörgu sem tóku þátt í umræðum, rýnifundum og í könnunum um stefnumörkunina og við hlökkum til að eiga áframhaldandi gott samtal um næstu skref, þ.m.t. aðgerðaráætlun og hvernig stefnumörkunin getur nýst söfnum í landinu og stuðningsstofnunum þeirra.

Í stýrihóp um Stefnumörkun um safnastarf sátu:

 • Harpa Þórsdóttir, safnstjóri Listasafns Íslands
 • Helga Lára Þorsteinsdóttir, aðalmaður í safnaráði, fyrir hönd safnaráðs
 • Hilmar Malmquist, forstöðumaður Náttúruminjasafns Íslands
 • Margrét Hallgrímsdóttir þjóðminjavörður
 • Þóra Björk Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri safnaráðs, fyrir hönd safnaráðs

Stefnumörkun um safnastarf er önnur tveggja stefna um menningararf sem var samþykkt í liðinni viku en einnig var samþykkt stefnan „Menningararfurinn – stefna um varðveislu og aðgengi“ sem var unnin undir forystu Minjastofnunar Íslands og samkvæmt ákvæðum laga um menningarminjar. Þóra Björk Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri safnaráðs, sat í stýrihóp þeirrar stefnu fyrir hönd ráðsins.

https://www.minjastofnun.is/um-stofnunina/frettir/menningararfurinn-stefna-um-vardveislu-og-adgengi

Safnarad_StefnumorkunSafnastarf_April21_Vef