Nú er opið fyrir umsóknir í aukaúthlutun safnasjóðs 2021 – umsóknarfrestur er til kl. 16.00 þriðjudaginn 26. október 2021. Einungis viðurkennd söfn geta sótt um í aukaúthlutun.

Í aukaúthlutun safnasjóðs á síðasta ársfjórðungi hvers árs, geta viðurkennd söfn sótt um styrki til símenntunar og styrk til stafrænna kynningarmála.

Tilgangur með styrkjum úr aukaúthlutun er að styrkja faglegt starf safnanna. Til símenntunar eru tveir styrkflokkar í boði, Símenntunarstyrkur fyrir starfsmenn safns og Námskeið/fyrirlesarar. Einnig er í boði styrkur til stafrænna kynningarmála
Auglýst er eftir umsóknum á síðasta ársfjórðungi hvers árs og áformað er að úthlutun úr sjóðnum verði í desember sama ár. Nýta verður styrkinn fyrir lok desember næsta árs.

Styrkir til stafrænna kynningarmála

Tilgangur með þessum styrkjum er að efla stafræna kynningu safnanna, hvort sem það er á samfélagsmiðlum eða á eigin heimasíðum. Lögð er áhersla á að styrkurinn efli safnið sem viðkomustað fyrir gesti eða kynni starfsemi safnsins. Hægt er að sækja um styrki t.d. til að gera efni til birtingar (content), til að kosta birtingu, til að fá utanaðkomandi þjónustu til að efla kynningu á samfélagsmiðlum eða heimasíðum eða til kynningar á starfsemi safnsins svo fátt eitt sé nefnt. Hámarksstyrkur er 300.000 kr.

Símenntunarstyrkur fyrir starfsmenn safns

Símenntunarstyrk fyrir starfsmenn safns má nota t.d. til að sækja formlega menntun hérlendis eða erlendis (m.a. með skipulögðum námskeiðum eða heimsóknum) eða sem ferða- og uppihaldsstyrk til starfsmannaskipta safna. Viðurkennd söfn geta í hvert sinn sótt um tvo styrki af flokknum Símenntunarstyrkur fyrir starfsmenn safns og er hver styrkur að hámarki 300.000 krónur.

Námskeið/fyrirlesarar

Námskeið/fyrirlesarar er hugsuð sem styrkveiting til námskeiðahalds eða fyrirlestra innanlands sem geta nýst stærri hóp safnamanna. Söfn geta bæði sótt ein um þennan styrkflokk eða í samstarfi við önnur söfn.

Ef viðurkennt safn sækir eitt um, þá má senda inn eina umsókn um styrk í þessum flokki og hver styrkur er að hámarki 300.000 krónur.

Viðurkennd söfn geta einnig sótt í samstarfi um styrk af flokknum Námskeið/fyrirlesarar. Samstarfið er þá á milli a.m.k. tveggja viðurkenndra safna en einnig geta fleiri aðilar verið þátttakendur í þessum styrkumsóknum. Sú umsókn hefur ekki áhrif á möguleika safnanna að sækja um Námskeið/fyrirlesarar þegar söfnin sækja ein um. Ef söfn sækja um í samstarfi, er hver styrkur að hámarki 600.000 krónur.


ATHUGIÐ:

  • Sótt er um alla styrki í gegnum umsóknavef safnaráðs, umsóknir í vinnslu og sendar umsóknir má finna á Mínum síðum.
  • Ekki er sjálfkrafa gerð tillaga um styrk til allra umsækjenda sem eru styrkhæfir, heldur munu upphæðir og fjöldi styrkja ráðast af ráðstöfunarfé sjóðsins og fjölda og gæðum umsókna.
  • Umsóknir sem berast eftir að umsóknarfresti lýkur eru ekki teknar til greina.
  • Safnaráð fer yfir allar umsóknir í safnasjóð og metur þær með faglegum hætti með hliðsjón af safnalögum nr. 141/2011, úthlutunarreglum safnasjóðs nr. 551/2016 og verklagsreglum safnaráðs.