Í aukaúthlutun safnasjóðs á síðasta ársfjórðungi hvers árs, geta viðurkennd söfn sótt um styrki til símenntunar, svokallaða símenntunarstyrki. Tilgangur með þessum styrkjum er að styrkja faglegt starf safnanna og efla þátt símenntunar, bæði innanlands sem erlendis. Tveir styrkflokkar eru í boði, Símenntunarstyrkur fyrir starfsmenn safns og Námskeið/fyrirlesarar. Auglýst er eftir umsóknum á síðasta ársfjórðungi hvers árs og áformað er að úthlutun úr sjóðnum verði í desember sama ár. Nýta verður styrkinn fyrir lok desember næsta árs.

Símenntunarstyrkur fyrir starfsmenn safns

Símenntunarstyrk fyrir starfsmenn safns má nota t.d. til að sækja formlega menntun hérlendis eða erlendis (m.a. með skipulögðum námskeiðum eða heimsóknum) eða sem ferða- og uppihaldsstyrk til starfsmannaskipta safna. Viðurkennd söfn geta í hvert sinn sótt um tvo styrki af flokknum Símenntunarstyrkur fyrir starfsmenn safns og er hver styrkur að hámarki 300.000 krónur.

Námskeið/fyrirlesarar

Námskeið/fyrirlesarar er hugsuð sem styrkveiting til námskeiðahalds eða fyrirlestra innanlands sem geta nýst stærri hóp safnamanna. Söfn geta bæði sótt ein um þennan styrkflokk eða í samstarfi við önnur söfn.

Ef viðurkennt safn sækir eitt um, þá má senda inn eina umsókn um styrk í þessum flokki og hver styrkur er að hámarki 300.000 krónur.

Viðurkennd söfn geta einnig sótt í samstarfi um styrk af flokknum Námskeið/fyrirlesarar. Samstarfið er þá á milli a.m.k. tveggja viðurkenndra safna en einnig geta fleiri aðilar verið þátttakendur í þessum styrkumsóknum. Sú umsókn hefur ekki áhrif á möguleika safnanna að sækja um Námskeið/fyrirlesarar þegar söfnin sækja ein um. Ef söfn sækja um í samstarfi, er hver styrkur að hámarki 600.000 krónur.

Næst verður opið fyrir umsóknir í aukaúthlutun safnasjóðs haustið 2020.


ATHUGIÐ:

  • Sótt er um alla styrki í gegnum umsóknavef safnaráðs, umsóknir í vinnslu og sendar umsóknir má finna á Mínum síðum.
  • Ekki er sjálfkrafa gerð tillaga um styrk til allra umsækjenda sem eru styrkhæfir, heldur munu upphæðir og fjöldi styrkja ráðast af ráðstöfunarfé sjóðsins og fjölda og gæðum umsókna.
  • Umsóknir sem berast eftir að umsóknarfresti lýkur eru ekki teknar til greina.
  • Safnaráð fer yfir allar umsóknir í safnasjóð og metur þær með faglegum hætti með hliðsjón af safnalögum nr. 141/2011, úthlutunarreglum safnasjóðs nr. 551/2016 og verklagsreglum safnaráðs.