Hlutverk safnasjóðs er samkvæmt safnalögum að styrkja starfsemi safna sem undir lögin falla. Í þeim tilgangi getur sjóðurinn styrkt rekstur og skilgreind verkefni viðurkenndra safna, samstarfsverkefni slíkra safna innbyrðis og önnur verkefni. Sjóðnum er heimilt að styrkja aðra starfsemi til að efla faglegt safnastarf, m.a. rannsóknir á starfssviði sjóðsins og miðlun upplýsinga um þær.

Úthlutað er úr safnasjóði tvisvar sinnum á ári og gerir mennta- og menningarmálaráðherra það, að fenginni tillögu safnaráðs. Safnaráð auglýsir ár hvert eftir umsóknum um styrki úr safnasjóði í dagblöðum eða með öðrum sannanlegum hætti.

Aðalúthlutun safnasjóðs

Aðalúthlutun úr safnasjóði er síðveturs eða að vori. Umsóknarfrestur fyrir þá úthlutun er í nóvember árið áður. Í þeirri úthlutun eru veittir tvenns konar styrkir:

  • Viðurkennd söfn önnur en söfn í eigu ríkisins geta sótt um rekstrarstyrki til sjóðsins til að efla starfsemi sína.
  • Öll viðurkennd söfn og önnur verkefni tengd safnastarfi geta sótt um styrki til skilgreindra verkefna.

Næsti umsóknafrestur fyrir aðalúthlutun safnasjóðs er fyrir árið 2020. Opnað verður fyrir umsóknir haustið 2019.

Aukaúthlutun safnasjóðs

Aukaúthlutun safnasjóðs er í desember ár hvert. Í aukaúthlutun safnasjóðs geta viðurkennd söfn sótt um verkefnastyrki tileinkaða símenntun

Næsti umsóknafrestur fyrir aukaúthlutun safnasjóðs er fyrir árið 2019. Opnað verður fyrir umsóknir haustið 2019.

 

Sótt er um styrki úr safnasjóði á umsóknavef safnasjóðs.