Umsókn um viðurkenningu skal fylla út samkvæmt bestu vitund. Til að geta  sótt um rekstrarstyrk úr safnasjóði þarf safn að vera viðurkennt safn skv. 10. gr. safnalaga nr. 141/2011.

Síðasti skiladagur umsókna um viðurkenningu til að umsóknin verði afgreidd áður en umsóknarfrestur í safnasjóð rennur út, er 31. ágúst ár hvert.

Hægt er að hlaða sniðmátinu niður og fylla inn í það. Það skal síðan senda til safnaráðs ásamt öðrum gögnum.

Hér má finna sniðmát fyrir umsókn um viðurkenningu safns

Eftirfarandi gögn skulu fylgja umsókninni: 

  • Staðfesting frá eiganda og/eða stjórn safns um að óskað er eftir viðurkenningu.
  • Afrit af ársreikningi ársins 2018.
  • Afrit af gildandi stefnumörkun.
  • Afrit af söfnunarstefnu.
  • Afrit af neyðaráætlunum.
  • Afrit af síðustu úttekt eldvarnareftirlits.
  • Afrit af starfsleyfi frá heilbrigðiseftirliti.
  • Afrit af síðustu úttekt á öryggiskerfum.
  • Afrit af staðfestingu um trygg fjárframlög næstu fimm ára sem tryggja grunnrekstur safnsins.
  • Afrit af rekstraráætlun næstu fimm ára.

Umsækjendur eru minntir á að vista sniðmátið áður en fyllt er inn í það svo engar upplýsingar glatist.

Tekið er við rafrænum umsóknum í tölvupósti á netfangið safnarad@safnarad.is
Einnig má senda umsóknir í pósti á:

Safnaráð
Gimli, Lækjargötu 3
101 Reykjavík

Safnaráð gerir tillögur um viðurkenningu safna og sendir til mennta- og menningarmálaráðherra sem veitir formlega viðurkenningu.

Umsókn um viðurkenningu safns0718

Byggð á samþykktum ráðsins frá 17.09.2013
auk viðbóta við samþykkt frá 26.06.2018.