Greiðsla styrkja

Styrkþegar óska eftir greiðslu styrkja með því að senda beiðni með tölvupósti á skrifstofu safnaráðs á styrkur@safnarad.is

Upplýsingar sem þurfa að vera í greiðslubeiðninni

  • Styrkþegi
  • Kennitala styrkþega
  • Bankanúmer sem á að leggja styrk inná (og kt. þarf að passa við það)
  • Styrkár og úthlutun (aðal- eða aukaúthlutun)
  • Nafn verkefnis
  • id númer styrks (kom fram í úthlutunarpósti – er raðnúmer umsóknarinnar)
  • Upphæð styrks

Nýting styrkja

Upplýsingar um skilaskýrslur má finna hér: https://safnarad.is/umsoknavefur/

Styrkþegar þurfa að skila skýrslu til safnaráðs um nýtingu styrkja úr safnasjóði. Öllum skýrslum um nýtingu styrkja er skilað í gegnum umsóknavef safnaráðs, beina tengla á skýrslurnar má finna hér fyrir neðan. Nýtingarskýrslu skal skila vegna allra styrktegunda, verkefna-, rekstrar- og símenntunarstyrkja.

Skýrslum um nýtingu styrkja skal skilað í síðasta lagi ári eftir að verkefni lýkur, en mælst er til að styrkþegar skili skýrslum um leið og verkefni lýkur.

Nýtingarskýrslur styrkja úr safnasjóði.

Styrkir til eins árs – áfangaskýrsla: Fyrir styrki sem eru 1.500.000 og hærri skal styrkþegi skila áfangaskýrslu til safnaráðs. Þeirri skýrslu skal skila í upphafi næsta árs, í síðasta lagi ári eftir styrkveitingu. Ef verkefni er lokið innan þess tíma, dugar að skila lokaskýrslu. Greiðsla styrkja verður þó ekki áfangaskipt að sinni.

Styrkir til eins árs – lokaskýrsla: Allir styrkþegar eiga að skila lokaskýrslu en hún er með svipuðu sniði og fyrri nýtingarskýrsla verkefnastyrkja. Þeirri skýrslu skal skila í síðasta lagi 12 mánuðum eftir lokaskiladag áfangaskýrslu (gildir fyrir alla styrki, einnig þá sem eru lægri en 1,5 m.kr.).

Öndvegisstyrkur – áfangaskýrsla: Árlega skila styrkþegar áfangaskýrslu vegna Öndvegisstyrkja. Ekki verður styrkur næsta árs greiddur út fyrr en henni hefur verið skilað og er samþykkt af framkvæmdastjóra.

Öndvegisstyrkur – lokaskýrsla: Við lok Öndvegisverkefnis, skila styrkþegar lokaskýrslu.

Styrkir úr aukaúthlutun: Allir styrkþegar eiga að skila lokaskýrslu, síðasti skiladagur er að jafnaði rúmu ári eftir styrkveitingu.

Umsóknavefur safnaráðs

Hér má finna allar umsóknir og skilaskýrslur safnaráðs

Mínar síður

Umsóknir í safnasjóð og önnur eyðublöð í vinnslu og innsendar umsóknir og eyðublöð má finna á Mínum síðum.