Styrkþegar þurfa að skila skýrslu til safnaráðs um nýtingu styrkja úr safnasjóði. Öllum skýrslum um nýtingu styrkja er skilað í gegnum umsóknavef safnaráðs, beina tengla á skýrslurnar má finna hér fyrir neðan. Nýtingarskýrslu skal skila vegna allra styrktegunda, verkefna-, rekstrar- og símenntunarstyrkja.

Skýrslum um nýtingu styrkja skal skilað í síðasta lagi ári eftir að verkefni lýkur, en mælst er til að styrkþegar skili skýrslum um leið og verkefni lýkur.

Nýtingarskýrslur verkefnastyrkja:

Áfangaskýrsla: Fyrir styrki sem eru 1.500.000 og hærri skal styrkþegi skila áfangaskýrslu til safnaráðs. Þeirri skýrslu skal skila í upphafi næsta árs, í síðasta lagi ári eftir styrkveitingu. Ef verkefni er lokið innan þess tíma, dugar að skila lokaskýrslu. Greiðsla styrkja verður þó ekki áfangaskipt að sinni.

Lokaskýrsla: Allir styrkþegar eiga að skila lokaskýrslu verkefnastyrkja en hún er með svipuðu sniði og fyrri nýtingarskýrsla verkefnastyrkja. Þeirri skýrslu skal skila í síðasta lagi 12 mánuðum eftir lokaskiladag áfangaskýrslu (gildir fyrir alla styrki, einnig þá sem eru lægri en 1,5 m.kr.).

Skýrsla vegna símenntunarstyrkja: Allir styrkþegar eiga að skila lokaskýrslu, síðasti skiladagur er að jafnaði rúmu ári eftir styrkveitingu.

Eftirfarandi skýrslum um nýtingu styrkja er hægt að skila:

Styrkir 2018

Styrkir 2019

Athugið að heimilt er að krefjast endurgreiðslu hafi verkefni sem hlotið hefur styrk:

  • ekki verið unnið í samræmi við umsókn og þau gögn sem styrkveiting var byggð á
  • ekki verið unnið samkvæmt skilmálum sjóðsins
  • eða lokaskýrslu ekki verið skilað innan árs frá áætluðum lokum verkefnis

Ef styrkþegi þarf að óska eftir frest á nýtingu verkefnastyrks úr safnasjóði, þá má finna eyðublað vegna þess á umsóknavef safnaráðs, beinn tengill:
VALKVÆTT-Frestur á nýtingu verkefnastyrks úr safnasjóði