Nýtt safnaráð skipað

Mennta- og menningarmálaráðherra hefur skipað nýtt safnaráð, en skipunartími þess er 1. febrúar 2021 – 31. janúar 2025.

Í ráðinu sitja:

Aðalfulltrúar

Varafulltrúar

  • Valborg Snævarr, skipuð án tilnefningar
  • Svanhvít Friðriksdóttir, skipuð án tilnefningar
  • Sigurður Trausti Traustason, tilnefndur af Íslandsdeild ICOM, alþjóðaráðs safna
  • Gunnþóra Halldórsdóttir, tilnefnd af Félagi íslenskra safna og safnmanna
  • Anna Guðrún Björnsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga


Forstöðumenn höfuðsafna sitja einnig fundi safnaráðs stöðu sinnar vegna