Starf framkvæmdastjóra safnaráðs laust til umsóknar

Mennta- og menningarmálaráðuneytið auglýsir laust til umsóknar starf framkvæmdastjóra safnaráðs. Ráðið verður í starfið til fimm ára með möguleika á framlengingu ráðningar.
Safnaráð starfar samkvæmt lögum nr. 141/2011 og er mennta- og menningarmálaráðherra og öðrum stjórnvöldum til ráðgjafar um málefni safna. Hlutverk safnaráðs er m.a. að hafa eftirlit með safnastarfsemi í landinu, vinna að stefnumörkun um safnastarf, fjalla um stofnskrár og viðurkenningu safna, veita umsagnir um styrkumsóknir í safnasjóð og sinna öðrum verkefnum á sviði safnamála samkvæmt nánari ákvörðun ráðherra.

Helstu verkefni framkvæmdastjóra safnaráðs er að annast daglegan rekstur skrifstofu ráðsins, halda utan um og fylgja eftir verkefnaáætlun þess, hafa umsjón með safnasjóði og halda utan um tillögur safnaráðs um úthlutanir úr sjóðnum.

Krafist er háskólamenntunar sem nýtist í starfi og staðgóðrar þekkingar á starfssviði safnaráðs.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1. október nk. Laun greiðast samkvæmt gildandi kjarasamningum BHM. Nánari upplýsingar veitir Eiríkur Þorláksson, sérfræðingur á skrifstofu menningarmála.
· Umsóknir með ítarlegum upplýsingum um menntun og starfsferil sendist mennta- og menningarmálaráðuneyti, Sölvhólsgötu 4, 101 Reykjavík, eða á netfangið: postur@mrn.is.
· Umsóknarfrestur er til 10. september 2015.
· Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 26. ágúst 2015.

 

Sjá einnig á starfatorg.is