Árið 2020 hefur mennta- og menningarmálaráðherra að fenginni umsögn safnaráðs úthlutað alls 234.833.950 kr. úr safnasjóði.

Úr aðalúthlutun safnasjóðs 2020 í mars voru veittar alls 177.243.000 kr.
Veittir voru 111 styrkir til eins árs að heildarupphæð 139.543.000 kr. til 48 styrkþega.
Einnig voru veittir 13 Öndvegisstyrkir  til viðurkenndra safna sem skiptast svo: fyrir árið 2020 kr. 37.700.000 1, fyrir árið 2021 kr. 40.700.000 og fyrir árið 2021 kr. 32.000.000. Heildarupphæðin fyrir styrktímann er 110.400.000 kr. Úthlutanir fyrir árin 2021 og 2022 eru veittar með fyrirvara um fjármögnun safnasjóðs.

177 umsóknir bárust um styrki til eins árs að heildarupphæð 275.469.165 kr. og 23 Öndvegisumsóknir bárust að heildarupphæð fyrir árið 2020 kr. 80.325.500 og fyrir allan styrktímann 2020 – 2022 kr. 237.712.100.

Úr fyrri aukaúthlutun safnasjóðs 2020 í júlí voru veittar alls 40.124.000 kr. til 37 viðurkenndra safna til eflingar á faglegu starfi safnanna.

Úr seinni aukaúthlutun safnasjóðs 2020 í desember voru veittar alls 17.466.950 kr. til 35 viðurkenndra safna.

 

1 Einn Öndvegisstyrkþegi fékk frestun á byrjum verkefnis til ársins 2021. Raunúthlutun Öndvegisstyrkja 2020 er því 32.700.000 kr.