Árið 2018 hefur mennta- og menningarmálaráðherra úthlutað að fenginni umsögn safnaráðs alls  114.770.000 kr. úr safnasjóði.

Úr aðalúthlutun safnasjóðs voru veittar alls 114.770.000 krónur, þar af voru verkefnastyrkir alls  90.620.000 kr. til 88 verkefna, auk þess sem 24.150.000 kr. var úthlutað í rekstrarstyrki til 35 safna.
Alls bárust 146 verkefnaumsóknir og veittir styrkir voru á bilinu frá 200.000 kr. til 3,0 milljónir króna.

Aukaúthlutun safnasjóðs 2018 verður í árslok.