Á árinu 2024 hefur menningarráðherra  úthlutað að fenginni umsögn safnaráðs alls 211.135.000 krónum úr safnasjóði og alls hafa verið veittir 118 styrkir.

Úr aðalúthlutun safnasjóðs 2024 þann 23. janúar 2024 voru veittar 176.335.000 krónur.

Veittir voru 107 styrkir til eins árs að heildarupphæð 166.335.000 kr. til 46 styrkþega.

Veittir voru 2 Öndvegisstyrkir  til viðurkenndra safna sem skiptast svo: fyrir árið 2024 kr. 10.000.000, fyrir árið 2025 kr. 10.000.000 og fyrir árið 2026 kr. 10.000.000. Heildarupphæðin fyrir allan styrktímann er 30.000.000 kr. Úthlutanir fyrir árin 2025 og 2026 eru veittar með fyrirvara um fjármögnun safnasjóðs.

Eldri Öndvegisúthlutanir fyrir árið 2024 voru 9 talsins og styrkupphæð fyrir árið er 34.800.000 kr.

Aukaúthlutun safnasjóðs 2024 verður veitt í lok ársins.