Árið 2014 úthlutaði mennta- og menningarmálaráðherra að fenginni umsögn safnaráðs alls 99.150.000kr. úr safnasjóði. Þar af voru verkefnastyrkir 62.150.000 kr. til 86 verkefna, auk þess sem 37.000.000 kr. var úthlutað í rekstrarstyrki til 37 safna.