Þriðjudaginn 20. október kl. 15-17
Staðsetning: Teams

Viðstödd: Ólafur Kvaran, formaður, Anna Sigríður Kristjánsdóttir, Haraldur Þór Egilsson, Helga Lára Þorsteinsdóttir, Sigríður Björk Jónsdóttir, Harpa Þórsdóttir, Margrét Hallgrímsdóttir og Þóra Björk Ólafsdóttir framkvæmdastjóri. Hilmar Malmquist komst ekki.

Samþykkt var á milli funda: Ársskýrsla safnaráðs 2019.

1. Mál til kynningar

  1. Yfirlit yfir starfsemina frá síðasta fundi. Meðal annars var sagt frá minnisblaði safnaráðs til mennta- og menningarmálaráðuneytis um stöðu safna og samráðsfundi mennta- og menningarmálaráðuneytis og safna. Safnaráð hélt kynningu á haustfundi höfuðsafna um skýrsluna um COVID-19 og stefnumörkun safnaráðs auk þess sem safnaráð og Sjá héldu málstofu á Fjarskóla safnmanna um stefnumörkun. Árleg skýrsla viðurkenndra safna 2020 er komin í loftið og skil á henni eru í byrjun nóvember.
  2. (Helstu niðurstöður úr könnun um stöðu safna í október). Þessi liður frestaðist því lengt var í skiladegi könnunar.
  3. Málefni Gerðarsafns. Rætt var málefni Gerðarsafns og sagt frá fyrirspurn safnaráð til eiganda safnsins og samskiptum, m.a. fundi með eiganda þess.
  4. Af stefnumörkun safnaráðs um safnastarf. Rýnifundum og spurningakönnun er lokið. Tóku rúmlega 200 manns þátt í könnuninni og að meginmáli var samhljómur hjá þátttakendum. Stýrihópur tekur við vinnunni og mun vinna áfram við skjalið. Gert er ráð fyrir því að safnaráð fái fullbúin lokadrög á næsta safnaráðsfundi.
  5. Umsókn um viðurkenningu safns. Rædd var umsókn eins safns um viðurkenningu, samþykkt var að fá frekari upplýsingar frá safninu varðandi sértæk varðveisluatriði, sbr. samþykkt safnaráðs frá júlí 2020.
  6. Seinni aukaúthlutun úr safnasjóði 2020. Umsóknarfrestur í seinni aukaúthlutun er til kl. 16.00, þriðjudaginn 10. nóvember 2020. Veittar verða allt að 15 milljónir króna samtals. Veittir verða styrkir til viðurkennda safna til símenntunar eða til stafrænna kynningarmála. Úthlutað verður úr sjóðnum fyrir árslok 2020 og á styrkur að vera nýttur í síðasta lagi í desember 2021.

2. Mál til ákvörðunar 

  1. Beiðni um breytingu á nýtingu styrks barst frá einu viðurkenndu safni. Beiðnin var samþykkt.

3. Önnur mál

Helga Lára Þorsteinsdóttir ræddi um verkferla við ráðstöfun muna í eigu RÚV.

Fundi slitið 16:30 / ÞBÓ